Ảnh hưởng của sóng tần số thấp trong nước khi sử dụng và không sử dụng WaveEX là gì?

Tinh thể nước có cấu trúc giống như pha lê. Kết quả kiểm tra cho thấy rằng khi không có WaveEX các gradient được tạo bởi điện thoại di động hoạt động phá hủy cấu trúc nước. Khi điện thoại di động được dán miếng WaveEX, cấu trúc nước vẫn nguyên vẹn. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng dù không có cuộc điện thoại nào gọi đến nhưng điện thoại di động vẫn liên tục nhận các sóng viễn thông và tạo ra sóng gradient gây hại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *