IIREC là gì

IIREC là tổ chức nghiên cứu Quốc tế về tương thích điện từ. Bao gồm các nhà khoa học hàng đầu thế giới về điện sinh lý, vật lý sinh học, y học môi trường và di truyền sóng. Logo tổ chức IIREC viên nghiên cứu quốc tế về bức...

Hiệu ứng nhiệt và athermal là gì?

Hiệu ứng nhiệt cần năng lượng để hoạt động. Bức xạ di động càng tập trung, mô càng nóng lên, ví dụ như tai của bạn trong khi gọi điện. Đây là loại tiếp xúc duy nhất được quy định bởi các giới hạn pháp lý (tỷ lệ hấp thụ...

Thông điệp của báo cáo sinh học “Trường tối” là gì?

Kết quả thí nghiệm máu của 62 người khi trò chuyện điện thoại di động 10 phút mà không sử dụng WaveEX cho thấy những thay đổi tiêu cực, đặc biệt xảy ra hiện tượng đông vón của tế bào hồng cầu. Tuy nhiên khi sử dụng WaveEX, kết quả...

Thông điệp của báo cáo vật lý “Từ trường” là gì?

Cách đo tương đối đơn giản. Tổng số 121 điểm đo ở khoảng cách 5cm (11x11) được đo bằng đồng hồ đo từ trường chính xác (thiết bị được sử dụng đo các trường điện từ). Sau đó,  chúng tôi đặt một điện thoại di động hoạt động ở khu...