Phát hiện khoa học đột phá trong bối cảnh này là gì?

Nghiên cứu REFLEF được tài trợ bởi EU và viện nghiên cứu VERUM được tài trợ từ nguồn tư nhân đã xuất bản vào năm 2008 cho thấy rõ rằng giới hạn hấp thụ SAR theo luật định sẽ phụ thuộc vào tần số nhưng thực tế thì không phải vậy. Bởi vì mỗi tần số đều có một hiệu ứng khác nhau trên cơ thể chúng ta. Điều này có nghĩa là  giảm mức SAR rõ ràng không phải lúc nào cũng hợp lý. Một giải pháp khác đã được tìm ra, đó là công nghệ WaveEX.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *