Sóng wifi được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Song nếu lạm cụng và dùng không đúng cách, nó có thể gây hại lớn tới sức khỏe.