CE là gì?


CE được viết tắt từ cụm từ “Conformité Européenne” có tên gọi đầy đủ và chính thức là CE Marking. Chứng nhận CE Marking cho biết sản phẩm đạt chất lượng, an toàn với người tiêu dùng và tuân theo pháp luật của Liên minh Châu Âu (EU). Thông qua việc gắn dấu CE lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố dựa trên trách nhiệm của họ rằng sản phẩm đó đáp ứng mọi yêu cầu về mặt pháp  lý để có được tiêu chuẩn CE Marking.
Chứng nhận CE được coi như “hộ chiếu thương mại” đảm bảo sản phẩm được lưu thông tự do trong thị trường Châu Âu và thị trường EFTA (European Free Trade Association).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *