IIREC là gì

Uy tin từ chứng nhận quốc tế

IIREC là tổ chức nghiên cứu Quốc tế về tương thích điện từ. Bao gồm các nhà khoa học hàng đầu thế giới về điện sinh lý, vật lý sinh học, y học môi trường và di truyền sóng.

Logo tổ chức IIREC viên nghiên cứu quốc tế về bức xạ điện từ
Logo tổ chức IIREC viên nghiên cứu quốc tế về bức xạ điện từ

Các lĩnh vực nghiên cứu của IIREC bao gồm:

  • Nghiên cứu cơ bản về xung điện từ;
  • Bảo vệ hiệu quả chống ô nhiễm điện từ;
  • Phương pháp vật lý để đo hiệu ứng không nhiệt; …
Chứng nhận IIREC của Chip Waveex
Chứng nhận IIREC của Chip Waveex

Chip Waveex Mobile đã được chứng nhận là sản phẩm có tác dụng cân bằng các đỉnh từ trường ở dải tần số cực thấp (0 – 30Hz) làm cho các đỉnh từ trường có thể tương thích với cơ thể con người mà hoàn toàn không ảnh hưởng tới chất lượng sóng vô tuyến. Đây là sản phẩm duy nhất trên thế giới có thể làm được điều này tính đến thời điểm hiện tại.