Tại sao quy định về giới hạn của sóng điện thoại lại không đầy đủ?

Mức độ hấp thụ sóng Radio (SAR) theo luật định chỉ bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi ảnh hưởng của bức xạ tần số cao. Nhưng cơ thể chúng ta sử dụng tần số thấp để trao đổi thông tin nội bộ. Tần số mà điện thoại di động phát ra ảnh hưởng trực tiếp và liên tục đến sự trao đổi thông tin này. WaveEX là công nghệ duy nhất trên thế giới bảo vệ cơ thể chúng ta 24/24h ở dải tần số thấp – tần số sinh học con người và chúng ta không còn phải lo lắng với việc sử dụng thiết bị di động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *