Thời hạn sử dụng/ tuổi thọ của WaveEX?

Về lý thuyết WaveEX có tác dụng lâu dài. Tại thời điểm này, WaveEX đã ra đời được gần 7 năm và chúng tôi khẳng định chắc chắn rằng các chip WaveEX trong vòng 6 năm vẫn giữ được nguyên vẹn tính hiệu quả của nó khi sử dụng trên các thiết bị di động.
Thời hạn sử dụng/ tuổi thọ của WaveEX?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *