Hiệu ứng nhiệt và athermal là gì?

Hiệu ứng nhiệt cần năng lượng để hoạt động. Bức xạ di động càng tập trung, mô càng nóng lên, ví dụ như tai của bạn trong khi gọi điện. Đây là loại tiếp xúc duy nhất được quy định bởi các giới hạn pháp lý (tỷ lệ hấp thụ sóng radio – SAR). Hiệu ứng arthermal không cần nguồn năng lượng nào, nhưng chúng có thể tác động trực tiếp lên chúng ta. Điều này xảy ra ở khu vực tần số thấp, trong đó cơ thể con người giao tiếp với chính nó liên tục. Những giới hạn thấp hơn tới 10.000 lần so với trường hợp của các hiệu ứng nhiệt. Bất kể ở cường độ nào của tín hiệu, các quá trình sinh học nội bộ của chúng ta liên tục bị ảnh hưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *