Thông điệp chính của báo cáo sinh học “Thử nghiệm stress” là gì?

 Nghiên cứu này đo được các hiệu ứng khi gọi điện thoại di động 15 phút – cứ mỗi 5 phút thì thay đổi tư thế ngồi, đứng, ngồi.

  • Gọi điện thoại dùng WaveEX thường xuyên tạo nên mức độ căng thăng thấp hơn.
  • Sau đó, khi gọi điện thoại không dùng Waveex nữa thì nghiên cứu cho thấy kết quả gần giống như khi dùng WaveEX. Dựa theo tuyên bố khoa học này có thể giải thích rằng WaveEX bổ sung thêm chức năng nhớ trong cơ thể chúng ta. Không có thêm thí nghiệm nào về việc hiệu ứng này sẽ kéo dài bao lâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *