Thông điệp của báo cáo vật lý “Từ trường” là gì?

Cách đo tương đối đơn giản. Tổng số 121 điểm đo ở khoảng cách 5cm (11×11) được đo bằng đồng hồ đo từ trường chính xác (thiết bị được sử dụng đo các trường điện từ). Sau đó,  chúng tôi đặt một điện thoại di động hoạt động ở khu vực trung tâm và đo lại. Bây giờ chúng tôi trừ các kết quả thử nghiêm từ phép đo đầu tiên. Điều này cho thấy sự phân bố trường điện từ gây ra bởi điện thoại di động. Sau đó chúng tôi lặp lại phép đo bằng điện thoại di động có dán WaveEX thì thấy WaveEX có thể điều chỉnh các đỉnh từ trường lên đến 0,4 microtesla. Khi mà các đỉnh từ trường của ăng-ten ở mức 2,4 microtesla thì đây là một sự điều chỉnh đáng kể. Mức độ bức xạ càng cao thì hiệu quả hoạt động của WaveEX càng lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *