Kết quả thử nghiệm máu khi sử dụng và không sử dụng WaveEX?

Phương pháp kiểm tra máu sẽ chỉ ra những kết quả về tác động tiêu cực của bức xạ điện từ. Máu khỏe mạnh  là khi các tế bào chuyển động đơn lẻ và được nhìn thấy rõ ràng. Thử nghiệm 1 được thực hiện sau cuộc gọi điện thoại 10 phút mà không có WaveEX. Quan sát mẫu máu cho thấy tế bào máu bị đông vón vào nhau. Thử nghiệm 2 được thực hiện sau cuộc gọi điện thoại 10 phút  nhưng sử dụng WaveEX. Quan sát  mẫu máu cho thấy không có bất kỳ sự thay đổi nào trong máu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *