Thông điệp chính của báo cáo “Tác dụng bảo vệ của chíp WaveEX chống lại bức xạ điện thoại di động trên mô hình phát triển phôi chim cút” là gì?

Loạt thử nghiệm thực nghiệm được thực hiện trên ba nhóm trứng cút tươi như nhau.

  • Mẫu 1: Trứng trong môi trường tự nhiên – mẫu tham chiếu.
  • Mẫu 2 : Trứng đặt trong môi trường bức xạ điện từ của điện thoại di động.
  • Mẫu 3 : Trứng đặt trong môi trường bức xạ điện từ của điện thoại di động nhưng có WaveEX.

Mẫu 2 và mẫu 3 được thực hiện trong vòng 5 ngày trước khi ấp và 14 ngày trong khi ấp. Kết quả cho thấy WaveEX có tác dụng tích cực lên sự chuyển hóa tế bào. Khi sử dụng WaveEX thì không có thêm DNA nào bị đứt và quá trình lão hóa của tế bào giảm đáng kể. Hơn nữa WaveEX làm giảm thiếu sự nhiễm độc phôi thai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *